PORODIČNI ŽIVOT Štampa


    Multipla skleroza ne utiče samo na osobu koja od nje boluje, već i sve one koji vole i brinu o toj osobi. Kako i oboljela osoba tako i svaki član njene porodice mora naučiti kako živjeti sa MS-om. Istovremeno i pacijent i njihova porodica nose se sa nepredvidljivim i različitim simptomima ove bolesti. Bolest može promijeniti porodične rutine i međusobne interakcije na brojne načine. Važno je porodici opisati sve simptome kako bi oni razumjeli bolesnikova osjećenja, jer porodica je najjača potpora oboljelom. U pozitivnoj atmosferi porodičnig doma oboljeli će imati više samopouzdanja, više vjere u sebe i svoju budućnost, a manje relapsa.